top of page

Beeldcoach

Focust op wat goed gaat, Eigen kracht in Beeld, dat is waar het begint

Beeldcoach

Vanuit mijn pedagogische achtergrond heb ik de opleiding Video-Hometraining en Video-Interactie begeleider gevolgd, om in de thuissituatie en op professioneel gebied [school/kinderopvang] video opnames te maken en te analyseren.  

 

Ouders worden in de thuissituatie begeleid door middel van maximaal acht huisbezoeken met behulp van korte video-opnames die worden gemaakt. Er wordt een opname gemaakt van een dagelijks verzorgingsmoment (b.v. spel- of eetsituatie). Deze video-opname wordt teruggekeken met de ouders, waarbij de focus gericht is op de initiatieven van het kind om contact te maken met zijn ouders. Er is een intakegesprek en er wordt 3 keer gefilmd, deze opnames gaan we nabespreken. Na een aantal weken volgt er een afrondend gesprek.

 

Als er in jouw gezin 1 of meerdere personen Hooggevoelig zijn kan dit ook voor opvoedvragen zorgen. Met beeld coaching breng ik heel mooi in beeld wat jullie kracht is en wat er nodig is om [weer] positief contact met elkaar te hebben.

Het is ook mogelijk om thuis en op school/ kinderopvang te filmen zodat onderling afgestemd kan worden wat nodig is om het kind lekker in zijn vel te laten zitten.

200303_AIT_LindeDorenbos-9007.jpg
200303_AIT_LindeDorenbos-9072.jpg
Video interactie begeleiding in de kinderopvang en op school

Video-interactiebegleiding (VIB) wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Het kan hierbij gaan om pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten op school of medewerkers in de jeugdzorg. Evenals bij video-hometraining worden bij video-interactiebegeleiding korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen de professionele opvoeders en kind(eren). Deze worden geanalyseerd en besproken met betrokken professionals. Indien ook de ouders thuis vragen hebben met betrekking tot het functioneren van het kind of hun aanpak van het kind, kunnen ook ouders in de begeleiding worden betrokken. Goed afstemmen op de behoeftes en de ontwikkeling van het kind is het vertrekpunt, vervolgens wordt er overlegd hoe de volwassenen positief leiding kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind.


VIB wordt ook benut om de kwaliteit op de werkvloer te verbeteren. Zowel bij de analyse als bij de review worden de principes van empowerment benut.

bottom of page